นโยบายส่วนบุคคล | CLUB Panasonic

Privacy Policy
สงวนสิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ ของบริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิก
Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.
300 Beach Road #17-01
The Concourse
Singapore 199555


ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกใช้ภายในเว็บไซต์คลับพานาโซนิค (เว็บไซต์) เท่านั้น ซึ่งเจ้าของและดำเนินงานโดย บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย/บริษัทในเครือ (พานาโซนิค).

1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์
1. บริษัท พานาโซนิค อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณ ซึ่งรวมถึง ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่ทางอีเมล์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านได้สร้าง, แก้ไข หรือ อัพเดท ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือทางอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกคลับพานาโซนิค, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า, ลงทะเบียนข้อมูลสินค้า และ/หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เช่น กิจกรรมออนไลน์ และ การจับฉลาก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่คุณได้สร้างไว้นั้น คุณยินยอมให้เราเข้าถึง และ/หรือ แบ่งปันข้อมูลของคุณ เพื่อใช้งานตามข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
2. ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ (i) การชี้แจงรายละเอียดข้อมูล (ii) การจดจำข้อมูลการใช้เพื่อพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ (iii) การส่งเสริมการขาย หากคุณที่ไม่ประสงค์ที่จะได้รับโฆษณาส่งเสริมการขาย คุณสามารถเลือกความประสงค์ได้เมื่อตอนลงทะเบียนสมาชิกคลับพานาโซนิค
3. ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ระหว่างหน่วยงานอื่นๆของพานาโซนิค กลุ่มซัพพลายเออร์ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทพานาโซนิค และบริษัทในเครือของพานาโซนิค ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้งานที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 คือ (i) จะไม่แบ่งปัน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เว้นแต่ (1) ต้องทำตามกฏหมาย กระบวนการทางกฏหมาย หรือ ข้อบังคับหมายศาล (2) เนื่องจาการร้องขอจากรัฐบาล หน่วยงานทางกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย (3) สำหรับการตรวจสอบและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัยการทุจริตหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ (4) ในการบังคับใช้ / ปกป้องสิทธิและคุณสมบัติของบริษัท พานาโซนิค หรือ บริษัทในเครือ หรือ (5) เพื่อปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานพานาโซนิคและบุคคลที่สาม
4. คุณสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุณลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ และใช้รหัสที่สร้างลงทะเบียนในเว็บไซต์ ในการเข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
5. บริษัท พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาความปลอดภัย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
6. ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด และได้ความพยายามปรับปรุงและพัฒนามาตราการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
7. หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน
2. คุกกี้ (Cookies)
1. เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของคุณ ทำให้เราทราบว่าคุณเข้ามาเยี่ยมชมส่วนใด เมื่อใดในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างเว็บไซต์ที่คุณกำลังอ่านและโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในเว็บไซต์บุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2. เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" (Cookies) คุณสามารถที่จะตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ (web browsers) ของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนที่ท่านจะยอมรับคุกกี้ใหม่ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด
3. ในบางครั้งเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และเพื่อให้การทำงานประสานในเว็บไซต์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวผู้ใช้เป็นการส่วนตัว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคุณ
3. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
1. บนเว็บไซต์นี้ คุณอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูล หากตุณเข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลของคุณจะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้น ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมโดยบริษัทพานาโซนิค และข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะแตกต่างจากข้อปฏิบัติของบริษัทพานาโซนิค
2. บริษัท พานาโซนิคไม่รับรองหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะให้ หรือ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นไม่ได้ถูกครอบคลุมตามข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ คุณควรจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ
3. บนเว็บไซต์นี้ คุณอาจสามารถใช้บริการเครือข่ายสังคม (social media features) ในการแบ่งปันข้อมูลของสินค้าพานาโซนิคกับเครือข่ายสังคมของคุณ และ ติดต่อกับเครือข่ายเว็ปไซต์ต่างๆ ของพานาโซนิค หากคุณใช้บริการเหล่านี้อาจส่งผลในการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซี่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของบริการที่ใช้ ดังนั้น กรุณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่คุณติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อมูลที่สามารถแบ่งปันร่วมกันในเว็บไซต์เหล่านั้น
4. บริษัท พานาโซนิค จำกัดความรับผิดชอบตามข้อบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมาย ในส่วนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย หรือ การปฏิบัติที่เป็นส่วนตัวใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือดำเนินการโดยผู้ประกอบการของเว็บไซต์บุคคลภายนอกและเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
4. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
1. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะประกาศลงบนเว็บไซต์พร้อมกับข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการปรับปรุง
2. เมื่อบริษัทมีการปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจทำการแจ้งโดย การส่งอีเมล์ หรือประกาศแจ้งลงบนเว็บไซต์
5. วิธีการติดต่อ
1. ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามที่อยู่นี้
หน่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
2. ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อเสนอแนะ ไอเดีย ที่ท่านได้เสนอทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ จะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และ ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง