ของรางวัล | CLUB Panasonic

โคมไฟอเนกประสงค์

โคมไฟอเนกประสงค์ รุ่น BF-AL05BT-W
1,000 คะแนน

- ใช้งานได้หลากหลาย เป็นโคมไฟ หรือไฟฉาย
- ดีไซน์แปลกใหม่ เปิด-ปิดแบบสัมผัส
- ใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 3 ก้อน