ของรางวัล | CLUB Panasonic

ไฟฉาย LED สีดำ

ไฟฉาย LED สีดำ รุ่น BF-BG01TL-Z2
800 คะแนน

- เปิดต่อเนื่องได้ 60 ชม.
- มีห่วง เพิ่มความสะดวกในการแขวน
- ใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 3 ก้อน