ของรางวัล | CLUB Panasonic

ไฟฉายคลิปหนีบ สีฟ้า

ไฟฉาย LED แบบคลิปหนีบ สีฟ้า รุ่น BF-AF20BT-A
600 คะแนน

- เปิดต่อเนื่องได้ 15 ชม.
- ปรับองศาได้ สะดวกต่อการใช้งาน
- ใช้ถ่าน CR-2032 จำนวน 2 ก้อน